SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA „ROLNIK” 

TEL/FAX: 618177161, 618177129 

 Email: pobiedziska@spoldzielniarolnik.pl

Aktualności


Na zaproszenie Władz Samorządu Województwa Wielkopolskiego  w dniu 18 czerwca  br Grupa z Pobiedzisk udała się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na szkolenie pt.: „Bliżej wiedzy i przyrody „

Szkolenie dotyczyło min  możliwości realizacji przedsięwzięć  w ramach PROW 2014-2020 oraz aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich.

Spotkanie otwarła i prowadziła Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Mirosława Katarzyna Kazimierczak wraz z Wicemarszałkiem Województwa wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim. W trakcie spotkania uczestniczący mogli zapoznać się z działaniami realizowanymi przez Samorząd działaniami jak również dobrymi praktykami działań samorządowych w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Po szkoleniu nastąpiło zwiedzanie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie o tej porze roku rośliny pokazują prawdziwe piękno.

 

FOTO RELACJA