SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA „ROLNIK” 

TEL/FAX: 618177161, 618177129 

 Email: pobiedziska@spoldzielniarolnik.pl

Aktualności

W dniu 13 września br odbyło się spotkanie promocyjne książki  dr Karola Górskiego pt. :

 POBIEDZISKA – GNIEZNO – POZNAŃ

Impresje z dalszej i bliższej przeszłości

Spotkanie zostało zorganizowane przez Spółdzielnię Rolniczo-Handlową „ROLNIK’, jako wydawcę tej niezwykłej publikacji.

Książka Pobiedziska – Gniezno – Poznań. Impresje z dalszej i bliższej przeszłości jest plonem naukowych zainteresowań i badań autora nad obecnością w „dalszej i bliższej przeszłości oraz w dalszej i bliższej okolicy” różnych  grup narodowych naszego regionu.

Tematyka  porusza się  wzdłuż wektora politycznych, historycznych, literackich, kulturalnych i muzycznych interakcji pomiędzy tymi trzema społecznościami, zamieszkującymi w przeszłości ziemie polskie, a w bliższej perspektywie geograficznej Wielkopolskę. Napisana w bardzo ciekawy sposób i przedstawiona przez autora na spotkaniu promocyjnym wzbudziła ogromne zainteresowanie i wywołała dyskusje wśród obecnych.

Jak przebiegało spotkanie przedstawia nasza galeria : LINK