SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA „ROLNIK” 

TEL/FAX: 618177161, 618177129 

 Email: pobiedziska@spoldzielniarolnik.pl

Winnice koło Zielonej Góry 2011

 

Szlakiem kultywowania tradycji zanikających zawodów

Inicjatywa zrodziła się przed kilkoma laty, a dotyczyła  organizowania corocznych wycieczek Spółdzielczych, w czasie których uczestnicy zwiedzają  różne strony kraju aby podążać śladami ludzi z pasją , którzy zdecydowali się kultywować tradycję i miejscowe zwyczaje oraz dbać o kulturę własnego regionu. Każda wycieczka to niesamowite przeżycie. Poznajemy historię, legendy i  piękno różnych stron naszej ojczyzny, które fascynują i  inspirują do szukania alternatywnych źródeł dochodu w obszarach wiejskich i nie tylko… Na chwilę stajemy się drobnymi wytwórcami różnych wyrobów regionalnych , czy lokalnych i jako mali twórcy przywozimy własnoręcznie zrobione pamiątki do domu… Spotykamy artystów i rzemieślników, producentów,  którzy przedstawiają stare techniki wykonywania różnych wyrobów i pokazują piękno jakie płynie z kultywowania i pielęgnowania tradycji.

 

 

 

wtorek, 22, marzec 2016