SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA „ROLNIK” 

TEL/FAX: 618177161, 618177129 

 Email: pobiedziska@spoldzielniarolnik.pl

Kaflarnia Zduny 2014

 

Kaflarnia Zduny, Wysoczczyzna  Kaliska 
Nazwa Zduny do niedawna kojarzona była z określeniem garncarzy. Najnowsze badania dowodzą jednak, że Zduny pochodzą od imienia Zdunek, a pierwotny zapis nazwy miejscowości brzmiał: Sdunki, Zdunków.
Patronem miejscowości jest św. Jan Chrzciciel, herb miasta przedstawia głowę świętego, położoną na misie.

 

 

środa, 23, marzec 2016