SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA „ROLNIK” 

TEL/FAX: 618177161, 618177129 

 Email: pobiedziska@spoldzielniarolnik.pl

O firmie

Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa „ROLNIK” w Pobiedziskach

Krótka informacja historyczno-współczesna

31 maja 1945 Spółdzielnia  rozpoczęła swoją powojenną działalność  na terenie Miasta i Gminy. Inicjatorami reaktywowania Spółdzielni w okresie powojennym byli działacze spółdzielczy , którzy zajmowali się działalnością przedwojenną. Teren działania rozciągał się na Pobiedziska i okolice. Równolegle rozpoczęły działalność  dwie niezależne Spółdzielnie, które do końca 1948 roku ostatecznie uległy połączeniu dla dobra społecznego. Pierwszym Prezesem Zarządu, a następnie długoletnim, zasłużonym działaczem spółdzielczym był Pan Franciszek Gierdalski – Rolnik ze wsi Jankowo, jak i Zbigniew Muszyński , Marian Skrzetuski ,oraz Bolesław Śnieciński. Od czasu połączenia się Spółdzielni następował jej rozwój społeczno- gospodarczy. Lata 1990 -2000,to czas pogarszania się sytuacji w Spółdzielni. W 2000 roku kryzys i znaczące zadłużenia zmusiły nowy Zarząd do podjęcia działań restrukturyzacyjnych, celem ratowania Spółdzielni .Program naprawczy wdrożono w życie i pomimo wielu przeszkód zakończono go sukcesem. W 2015 roku obchodziliśmy uroczyście 70-cio lecie… Ciężka praca Zarządu, Rady Nadzorczej, Pracowników , Członków Spółdzielni przyniosła efekt….. Spółdzielnia funkcjonuje na terenie Miasta i Gminy Pobiedziska prowadząc działalność usługową i handlową

Podkreślić należy , że jesteśmy Członkiem Wielkopolskiej Spółdzielni „ROLNIK” w Poznaniu, której działalność na rzecz Członków służy całej wielkopolskiej spółdzielczości, w myśl hasła : „Wspólnie Łatwiej „