SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA „ROLNIK” 

TEL/FAX: 618177161, 618177129 

 Email: pobiedziska@spoldzielniarolnik.pl

Baza magazynowo-handlowa SRH "ROLNIK" w Biskupicach ul. Mieszka I nr 10

PLACÓWKI HANDLOWE, USŁUGOWE I WSPÓŁPRACA W SPÓŁDZIELNI
Baza magazynowo-handlowa SRH "ROLNIK" w Biskupicach Wlkp :
"TOM-TRANS" Tomasz Ziołkowski, siedziba ul.Łabiszyńska 1 Poznań
baza : Ul.Mieszka I Biskupice Wlkp
Usługi asenizacyjne